20120908 Sofiero IN
Domare: Kerstin Nilsson, Danmark
Bedömningen: Super grupp, suveränt iordninggjorda, mycket vackra pälsar, rör sig rastypiskt med god könsprägel.
I finalringen dömde Ann-Christin Johansson gruppen till BIS 2 Uppfödargrupp