7. dec, 2017

7 december 2017

Igår var jag på SKKs uppfödarutbildning på Hässleholmsgården.
Vi är 11 stycken och en kursledare, som har träffats varannan vecka sedan i februari för att diskutera allt som rör hundar och uppfödning. Själva utbildningen är uppdelad i 15 olika avsnitt som är;  
1 Att vara hunduppfödare
2 Anatomi
3 Anatomi med fokus på den egna rasen
4 Utfodring
5 Hundhållning i praktiken
6 Genetik
7 Avelsmål
8 Förberedelse inför valpkullen
9 Reproduktion hos hund
10 Dräktighet och valpning
11 Valpliv hos uppfödaren
12 Valparnas mentala hälsa
13 Försäljning, avtal, lagar och leverans
14 Valpen i sitt nya hem
15 Uppföljning och utvärdering
Det är trevligt att träffa andra uppfödare och just att vi alla ha olika raser, bakgrunder, kunskaper och erfarenheter ger en fin dynamik till träffarna.
Det jag kan känna är att det borde vara obligatoriskt att gå kursen, vilket det i dagsläget inte är. Men det kanske kommer, vad vet jag