7. dec, 2017

7 december 2017

Jag har arbetat i styrelsen för rasklubben Coton de tuléar club i många år och det har varit intressanta och lärorika år. Men jag har sedan en tid känt att arbetet i styrelsen inte har fungerat utifrån de stadgar som finns http://www.cotondetulearclub.hundpoolen.nu/document.htm?doc=251612
Vilket känns som en självklarhet för att ett samarbetet ska fungera och för att vi ska kunna arbeta mot samma mål.
Istället finns det vissa som lyfter fram sina egna intressen och sig själv och det som gynnar sina egna hundar.
Det som försvårar arbetet är även att det är svårt att träffas, då vi alla bor på olika platser, så kontakten blir via datorn och telefonen. 
Så utifrån detta har jag beslutat att avgå, vilket känns som ett rätt beslut för mig